بازگشت به صفحه مشاوره رانشناسی

تله سوء ظن و بدرفتاری

نویسند: سحر مهرابی

آیا انتظار دارید که افراد شما را برنجانند یا از شما سوء استفاده کنند؟

آیا اعتقاد دارید زمانی فرا می رسد که افرادی که دوستشان دارید به شما خیانت می کنند؟

آیا همیشه در حال دفاع و مراقبت از خود هستید؟

سعی می کنید پیش از آنکه کسی شما را برنجاند, آنها را برنجانید؟

از اینکه افرادی بیش از حد به شما نزدیک شوند هراس دارید؟

اگر پاسخ شما به سوالات بالا مثبت است احتمالا گرفتار تله سوء ظن و بدرفتاری شده اید. ممکن است احساسات ناپایداری داشته باشید , ناگهان غمگین شوید , گریه کنید یا با خشمگین شدن دیگران را از خود برهانید. چنین احساساتی معمولا دیگران را غافلگیر می کند و عکس العمل نامربوطی به شما دهند که باعث رنجش شما شود.

گاهی مواقع نیز ممکن است فاصله بگیرید, عاملی که روانشناسان آن را از هم گسیختگی می نامند.گویی در مکان دیگری هستید , همه چیز به نظر شما غیر واقعی می آید , از نظر احساسی بی اعتنا هستید و به سردی با دیگران رفتار می کنید.

عضوشو و برای اولین مشاوره 10 دلار هدیه بگیر ثبت نام

تجربه تجاوز:

تجاوز ترکیبی پیچیده از احساساتی همچون درد , ترس, خشم و اندوه است. احساساتی که شدید و در شرف غلیان هستند. هر نوع از تجاوز به معنی تخطی از حریم شماست. حریم فیزیکی, جنسی یا روانی شما مورد احترام قرار نگرفته. شخصی در خانواده ی شما که می بایست حامی و مراقب شما باشد , مشتاقانه به رنجش شما پرداخته و شما نیز به عنوان یک کودک کاملا بی دفاع بودید.
درک این مسئله بسیار مهم است که شما هیچ گونه مسئولیتی در آن اتفاق نداشتید. این حقیقت که شما اجازه تجاوز داده اید یا به آن واکنش جنسی داشته اید ,به هیچ عنوان دلیلی برای احساس گناه شما نیست . همین مسئله که شما یک کودک بوده اید شما را منزه از هر گناهی می کند. اگر در خانواده تان افرادی بزرگتر و قوی تر از شما هستند و قصد تجاوز به حریم شما را دارند, کار زیادی از عهده ی شما بر نمی آید . چنین موقعیتی بسیار پیچیده است . از شما انتظار نمی رفته که از خود مراقبت کنید . در عوض این خانواده ی شما بوده اند که باید مراقب شما می بودند.
تجاوز جنسی علاوه بر تجاوز فیزیکی, تجاوز روحی هم محسوب می شود. فارغ از اینکه در آن لحظه چه احساسی داشته اید, شما فردی بی گناه بوده اید که در حقیقت معصومیت و اعتماد شما مورد خیانت واقع شده. احساس حمایت نشدن یکی از دلایل اصلی در تمام گونه های تجاوز است . پدر یا مادر و یا دیگران به شما تجاوز کرده اند و دیگری نتوانسته مانع تجاوز به حریم شما شود.
به نظر ساده می آید که در برابر فرد متجاوز چه باید بکنیم؛ از خود دفاع کرده , کمک بخواهیم و فرار کنیم. اما تمام این راهکار ها وقتی که یک کودک باشید و فرد متجاوز از آشنایان شما باشد , دشوار تر می شود. شباهت های هر سه تجاوز( فیزیکی, زبانی و حسی) به مراتب مهم تر از تفاوت های آنهاست , همه ی آنها دارای ترکیبی غریب از عشق و نفرت هستند. فهماندن این نکته که اگر در کودکی فردی نزدیم به شما , شما را تصاحب کند و به شما آسیب برساند تا چه اندازه می تواند برای برایتان خطرناک و هولناک باشد , کار بسیار سختی است. در این موارد آن احساس امنیتی که اغلب مردم آن را حق مسلم خود می دانند, وجود ندارد.
تجاوز احساس شدید شکست را ایجاد می کند و شما را از آنچه هستید شرمنده می سازد . شما فردی بی ارزش خواهید شد که هیچ حقی ندارید و نمی توانید روی پای خود بایستید. چاره ای جز این ندارید که به فرد مقابل اجازه دهید از شما سوء استفاده کند . چنین حسی به شما دست می دهد که گویا مورد تجاوز واقع شدن کاملا همان چیزیست که لیاقتش را دارید.
بسته به میان گستردگی تجاوز , دیدگاه کلی شما نسبت به دنیا می تواند بر این اساس باشد که دیگران قابل اعتماد نیستند. احساس بنیادین شما به دیگران این است که هدف آنها آسیب رساند به شما و لذت بردن از رنج های شماست. احساس شما درباره ی خود نیز در احساس عذاب وجدان و گناه و عدم لذت بردن از روابط خلاصه می شود.

سرچشمه های تله بدگمانی وتجاوز:

شخصی در خانواده شما را مورد تنبیه فیزیکی قرار داده.
شخصی در خانواده شما را در دوران کودکی مورد تجاوز جنسی قرار داده یا به طور مداوم شما را برای ارضای میل جنسی لمس کرده.
شخصی در خانواده همواره شما را تحقیر کرده , سر به سرتان گذاشته یا شما را ناامید کرده(تجاوز زبانی).
افراد خانواده ی شما قابل اعتماد نیستند .( به اعتماد نفس شما خیانت کرده اند, از ضعف های شما سوء استفاده کرده , شما را فریب داده اند , به قول هایی که دادند عمل نکرده یا به شما دروغ گفته اند).
شخصی در خانواده از دیدن رنج کشیدن شما لذت می برده .
در کودکی از شما درخواست هایی شده با تهدید , تنبیه و مجازات همراه بوده.
یکی از افراد خانواده مدام به شما تذکر می داده که به غریبه ها اعتماد نکنید.
افراد خانواده علیه شما بوده اند.
یکی از والدنیتان تمایلی فیزیکی به شما نشان داده که شما را معذب و ناراحت کرده.
افراد شما را به نام هایی صدا می زدند که باعث رنجش شما می شده.

عضوشو و برای اولین مشاوره 10 دلار هدیه بگیر ثبت نام

نشانه های تله سوء ظن در روابط:

مشکل اینجاست که شما جذب افرادی متجاوز می شوید یا شرکایی را انتخاب می کنید که شایسته اعتماد شما نیستند. نشانه های چنین روابطی عبارت اند از:
فرد مقابل رفتاری انفجاری دارد که شما را می ترساند( توأم با خشم).
در اثر مصرف روان گردان ها یا الکل کنترلش را از دست می دهد.
شما را جلوی خانواده و دوستان تحقیر می کند.
همواره شما را تخریب کرده و از شما انتقاد می کند و به شما احساس بی ارزش بودن می دهد.
برای نیاز های شما احترام قائل نیست.
برای اینکه به هرچه می خواهد برسد به هر وسیله ای متوصل می شود .
در امور شغلی به نوعی کلاهبردار محسوب می شود.
او فردی دگر آزار و ظالم است که از دیدن رنج شما لذت می برد.
وقتی کاری که از شما می خواهد را انجام ندهید, شما را تحقیر کرده و کتک می زند.
شما را به برقراری رابطه جنسی مجبور می کند حتی اگر شما چنین چیزی را نخواهید .

یکی از گیج کننده ترین حقایق زندگی این است که ما همان الگو های نابودگر گذشته را بارها و بارها تکرار می کنیم . پدیده ای که فروید آن را جبر تکرار می نامد. یعنی ممکن است فرد خود را مجذوب افراد متجاوز ببیند . افرادی که سوءاستفاده می کنند, کتک می زنند, تجاوز می کنند یا به شما توهین می کنند , دقیقا همان عاشقانی هستند که بیشترین میزان جذابیت را برای شما ایجاد می کنند. این مسئله یکی از مخرب ترین عواقب تجاوز در دوران کودکی شماست. این تجاوز در کودکی شما را به فردی تبدیل کرده که به روابط متجاوزانه کشیده می شود بنابراین شما هرگز نمی توانید از آن فرار کنید حتی اگر بزرگ شوید( مگر آنکه مراحل درمان را آغاز کنید.)

عضوشو و برای اولین مشاوره 10 دلار هدیه بگیر ثبت نام

تغییر تله بدرفتاری و سوء ظن:

در صورت امکان از یک معالج در جهت درمان تله کمک بخواهید , خصوصا اگر از نظر جنسی یا فکری مورد تجاوز واقع شده اید.
دوست یا معالجی مورد اعتماد پیدا کنید , تصویر سازی ذهنی انجام دهید و سعی کنید خاطرات تجاوز را به یاد آورید .هر رخداد را با جزئیات یادآور شوید.
هنگامی که در حال تصویر سازی هستید, خشم خود را نسبت به افراد متجاوز نشان دهید و در تصورات خود احساس درماندگی نکنید.
سرزنش کردن خود را کنار بگذارید, شما لایق این تجاوز نبوده اید.
همین طور که روی تله تان کار می کنید, رابطه ی خود را با فرد متجاوز کاهش داده یا به کلی قطع کنید.
در صورت امکان و در زمان آمادگی با متجاوز رو به رو شوید یا برای او نامه ای بنویسید.
تحمل تجاوز در روابط کنونی خود را فراموش کنید.
سعی کنید به افرادی که لیاقتش را دارند نزدیک شوید و به آنها اعتماد کنید.
سعی کنید با شخصی رابطه برقرار کنید که به حقوق شما احترام می گذارد و قصد آزردن شما را ندارد .
با افرادی که نزدیک به شما هستند بد رفتاری نکنید.

راه خروج از تله بدگمانی و بدرفتاری , بسیار سخت و طولانیست. اما به همین دلیل خروج از آن نیز می تواند بسیار ارزشمند باشد . این مسیر می تواند شما را به جایی برساند که همیشه می خواستید.
ما در MEDOBAY (مدوبی) با توجه به مسئولیت اجتماعی خود و چشم انداز هایی که در راستای رفع مشکلات هموطنان خود در سراسر جهان برای خود مشخص نموده ایم ، امیدواریم با فراهم کردن بهترین جلسات
مشاوره های آنلاین روانشناسی همراه با حفظ حریم شخصی ، مسیر رهایی شما از اینگونه مشکلات را هموار کرده باشیم.

 

.


 

مقاله های روانشناسی

تله اطاعت

تله اطاعت

دسته بندی : روانشناسی
نویسنده: کارشناس روانشناسی
۱۴۰۰-۰۲-۱۵

تله اطاعت مقدمه ⦁ آیا اجازه می دهید دیگران شما را کنترل کنند؟ ⦁ آیا می ترسید که اگر تسلیم خواسته دیگران نشوید آنها عصبانی شده و شما را طرد کنند؟ ⦁ آیا احساس می کنید عمده تصمیمات گرفته شده در زندگیتان واقعا توسط شما…
ادامه مطلب

تله شکست ؛ از گرفتاری تا درمان

تله شکست ؛ از گرفتاری تا درمان

دسته بندی : روانشناسی
نویسنده: کارشناس روانشناسی
۱۴۰۰-۰۱-۱۵

تله شکست چیست ؛ از گرفتاری تا درمان مقدمه اگر اغلب موارد احساس شکست می کنید احتمالا گرفتار تله شکست هستید. تله شکست می تواند برگرفته از دیگر تله های زندگی باشد و به همین دلیل است که مطالعه سایر تله ها در تغییر این…
ادامه مطلب

تله شکست چیست ؟ از گرفتاری تا رهایی از آن

تله شکست چیست ؟ از گرفتاری تا رهایی از آن

دسته بندی : روانشناسی
نویسنده: کارشناس روانشناسی
۱۴۰۰-۰۱-۱۵

مقدمه اگر اغلب موارد احساس شکست می کنید احتمالا گرفتار تله شکست هستید. تله شکست می تواند برگرفته از دیگر تله های زندگی باشد و به همین دلیل است که مطالعه سایر تله ها در تغییر این تله موثر واقع می شود. اجتناب شما از…
ادامه مطلب