تست بندر گشتالت

پزشکان و متخصصان روان‌شناسی سعی می‌کنند از آزمون‌های واجد شرایط در ارزیابی افرادی که ممکن است به کمک‌های روان‌شناختی یا آموزشی بیشتری نیاز داشته باشند، استفاده کنند. تست گشتالت حرکتی بصری بندر یا تست بندرگشتالت ابزاری است که برای اندازه‌گیری موقعیت‌های بی‌شماری مانند ارزیابی هوش، اختلالات عصب روان‌شناختی، عملکرد حرکتی بینایی و به‌عنوان ابزار فرافکنی اساسی برای ارزیابی شخصیت مانور می‌دهد (پیوتروسکی، 1995). این آزمون نوع فرافکنی به گونه ای ساختار یافته است که امکان ارزیابی همگانی را فراهم می کند زیرا حاوی مانع زبانی نیست (Piotrowski, Keller, & Ogawa, 1993). تست بندرگشتالت در سال 1938 توسط لورتا بندر، متخصص مغز و اعصاب که بر اساس سختی های خود در غلبه بر نارساخوانی، تست بندرگشتالت را توسعه داد، ایجاد شد (برانیگان و دکر، 2006). بندر که مجذوب نظریه ادراکی گشتالت بود که توسط ماکس ورتایمر در سال 1923 بیان شد، کار خود را بر اساس انواع نقاشی های ورتایمر استوار کرد و این روش را به ارزیابی دیداری-حرکتی تبدیل کرد که برای ارزیابی بلوغ مهارت های دیداری- حرکتی کودکان استفاده می شود. . آزمون بندرگشتالت سودمند بود زیرا غربالگری پاسخ‌ها توسط آزمودنی‌ها را همراه با حذف هر گونه الزامات زبانی حذف کرد.

شروع آزمون

بسیاری از رشته‌های روانشناسی این تصور را دارند که یک روانشناس بالینی ارزیابی‌های روان‌شناختی روزانه را در مطب دنج خود انجام می‌دهد. اگرچه این مورد برای یک روانشناس بالینی است که مطب خصوصی خود را دارد، بسیاری از پزشکان در طول روز ساعت ها را صرف ارزیابی در مدارس یا زندان های مختلف می کنند. این مهم است که روانشناس مسافرتی به مواد لازم برای انجام چندین ارزیابی روانشناختی برای هر سنی مجهز باشد. هدف از این پروژه باتری کامل این است که نشان دهد یک روز معمولی برای یک پزشک که یک سری ارزیابی در طول روز انجام می دهد چگونه است.

مواد تست روزانه: • راهنمای تست

• چندین ابزار

• سوالات تستی

• مداد

• خودکار

• کاغذ کپی سفید

• توقف ساعت

مصاحبه

اولین گام یک پزشک در انجام آزمایشات روانشناختی کامل شامل اولین مصاحبه بالینی با مشتری است. مصاحبه ای که توسط روانشناس انجام می شود می تواند ساختارمند، بدون ساختار یا نیمه ساختار یافته باشد. برای هدف این پروژه باتری، من یک مصاحبه نیمه ساختاریافته برای مشتری خود انجام می دهم. یک مصاحبه نیمه ساختاریافته به من این امکان را می دهد که از سؤالات آماده ای که اهمیت زیادی در ارزیابی من ندارند بگذرم.
ین آزمون برای سنجش ورود به دبستان ،تشخیص L.D،ارزشیابی مشکلات هیجانی،آسیب مغزی خصوصاً قطعه ی آهیانه ای راست به کار می رود و نیز در شناسایی کودکان عقب مانده واختلال OCD و ADHD و حتی روان پریشی کاربرد دارد. نیز برای سنجش ویژگیهای نوجوانان به کار می رود.این آزمون در سال1938 توسط لورتا بندر loreta bender تدوین شد . کوپیتز koppitz آن را برای سنجش رشدی دیداری حرکتی کودکان 5-11 بکار برد.
مهمترین محاسن آن اجرای سریع آزمون است و یکی از چهار آزمونی است که مورد استفاده ی گسترده قرار گرفته است.
آزمون بندر، علاوه بر کاربرد اصلی خود یعنی تشخیص آسیب مغزی، کاربرد‌های مهم دیگری هم دارد. در مورد جامعه کودکان، برای سنجش آمادگی کودکان برای ورود به دبستان، پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی، ‌تشخیص کودکان دچار اختلال خواندن و ناتوانی یادگیری، ارزشیابی مشکلات هیجانی، مطالعه نارسایی‌های رشدی و همچنین به عنوان یک آزمون هوشی غیرکلامی به‌کار بسته شده است. در مورد نوجوانان و بزرگسالان، آزمون بندر برای تشخیص آسیب مغزی و به عنوان یک آزمون فرافکن برای سنجش ویژگی‌های شخصیتی مفید شناخته شده است.
بسیاری از کودکانی که دچار محرومیتهای اجتماعی هستند و در آزمونهای هوشی موفقیت کمتری دارند در آزمون بندر نتایج بهتری را نشان می دهند. اجرای آن بسیار سریع و ارزان است و بصورت فردی وگروهی می توان آنرا انجام داد.اجرای گروهی برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی حدود 15تا 20دقیقه واجرای فردی آن به طور متوسط 3تا10 دقیقه وقت می گیرد.در عین حال تعبیر وتفسیر روانشناسی آن دشوار ومستلزم دانش وتجربه وسیع روانشناسی است. بهتر است از آزمون بندر به همراه یک آزمون مختصر کلامی به کار برده شود.

شروع آزمون

روش تفسیر آزمون

پس از آنکه هر یک از تصاویر براساس ملاکهای مذکور نمره گذاری شد،مجموع نمره های وی به عنوان نمره ی خام محاسبه می شود. سپس با استفاده از جدول نرم یا هنجار که در زیر نشان داده شده است در ستون میانگین نمره ها ،نزدیکترین نمره به نمره ی خام ازمودنی مشخص می گردد.آنگاه از روی جدول نرم،سن مربوط به این میانگین تعیین می شود.
این سن،معادل سن رشد کودک است.سپس سن رشدی بدست آمده از جدول با سن تقویمی وی بر حسب سال و ماه مقایسه می شود.چنانچه این دو سن با یکدیگر مساوی بوده یا اختلاف کمتر از یک سال داشته باشند آزمودنی از نظر رشد دیداری- حرکتی بهنجار یا نزدیک بهنجار است. چنانچه سن رشدی کودک نزدیک دو سال و یا بیشتر از دو سال از سن تقویمی او کمتر باشد،احتمالا از نظر رشد دیداری – حرکتی تاخیر دارد.چنین کودکی ممکن است از نظر یادگیری مطالب درسی با اشکال مو اجه باشد به اصطلاح سر و کله ی LDپیدا می شود البته مشاهده شده است کودکانی که تکرار پایه داشته اند توانستند مطالب درسی را همانند کودکان دیگر بیاموزند و  نقش این مطلب هنگامی پررنگ تر است که در تالیف کتب درسی سن تقویمی و هوشی در نظر گرفته شوند.
بر عکس اگر سن رشدی آزمودنی به طور قابل ملاحظه ای،مثلا 2سال و یا بیشتر ،از سن تقویمی وی بالا تر باشد،از نظر رشدی پیشرفته است.چنین کودکی ممکن است در یادگیری مطالب درسی پیشرفت قابل توجهی از خود نشان دهد واین جا برچسب تیزهوش و باهوش می گیرند و ممکن است به مدارس خاص فرستاده شوند.
نتایج مشاهده ی رفتار، نمره گذاری و تفسیر آزمون معمولا به صورت فرمی که در صفحه های بعد ارائه شده است تنظیم می شود.مثال: فرض کنید کودکی که سن او 7 سال و4 ماه است در آزمون بندر نمره 10 گرفته باشد.
روش محاسبه: بااستفاده از نمره zتراز شده است که دقیق تر می باشد . xنمره خام. میانگین جدول هنجاری.Mانحراف معیار هم sاست. فرمول آماری .7 نمره zتراز مساوی است باX یا همان نمره ی خام منهایMبر رویs  که می شود 27/1
در مواردی که نمره zازیک بزرگتر باشد می شود گفت آزمودنی تا حدی داری تأخیر رشد است.اگر نمرهzبرابر با 2 یابیشتر باشد امکان عقب ماندگی ذهنی است که در این مواد توصیه می کنیم تست وکسلر و حتی تست وایلند از کودک گرفته شود تا دقیق تر عقب ماندگی تشخیص داده شود و نیز همین نمره ممکن است دلیل بر LDکودک باشد.نمره های . z 2- و3- باهوشی و یا پیشرفت چشمگیر در رشد را می رسانند و البته نمرهz بین 1-و1+ نشان بهنجاری یا نزدیک به آن است .

شروع آزمون

مزایای این تست:

توانایی های رشدی مشتریان
افزایش دقت تشخیص
اطلاعات غنی در مورد سطوح فعلی عملکرد
درک رفتارهای مشکل ساز
مناطقی را که نیاز به پشتیبانی اضافی دارند برجسته می کند
نقاط قوت مشتری باید در درمان گنجانده شود
اهداف هدفمندتر برای برنامه ریزی درمان

مطالب مرتبط